World Games™World Games™️
No.1 - Gaming | Never Old One
- Connecting World Games -


Contact:
legendofkiller206@yahoo.com
  Cơ hội nhận tài khoản Mậu Binh cho độc giả GameK.vn

  Share
  avatar
  zLp™
  [Founder] Người sáng lập
  [Founder] Người sáng lập

  Giới tính Giới tính : Male
  WG$ WG$ : 34390

  Bài viết Cơ hội nhận tài khoản Mậu Binh cho độc giả GameK.vn

  Post by zLp™ on Wed 20 May 2009 - 19:06

  (GameK) - M?i tài kho?n này s? có s? gold ban ??u g?p 4 các tài kho?n thông th??ng.

  C?ng game tr?c tuy?n Ongame thu?c công ty VDC-Net2E, v?a tung ra M?u Binh, hay còn g?i là Binh x?p xám là m?t trò ch?i dân gian v?n r?t ???c ?a chu?ng.

  Nguyên thu? t? “x?p xám” ti?ng Hán là th?p tam, t?c 13, có ngh?a là m?i ng??i ch?i s? s? h?u 13 cây bài trong 52 cây bài Tây.

  Còn
  Binh ngh?a là ng??i ch?i c?n chia 13 cây c?a mình thành ba chi: Chi ??u
  3 cây, chi gi?a 5 cây và chi cu?i 5 cây. Sao cho ba chi ?ó ???c x?p
  theo “?? m?nh” l?n d?n v? cu?i. Chi ??u gi?ng nh? Lính-y?u, chi gi?a
  T??ng-m?nh h?n và chi cu?i là Vua-m?nh nh?t.

  GameK.vn s? dành t?ng 200 tài kho?n test M?u Binh cho nh?ng b?n comment s?m nh?t và ?? l?i ??a ch? email ? bên d??i, các comment ??u ph?i b?ng ti?ng Vi?t có d?u.

  ??a ch? email g?i là info@gamek.vn. M?i email có ??a ch? khác thông báo g?i tài kho?n th? nghi?m t? GameK.vn
  ??u là m?o danh. Các b?n khi ?? l?i bình lu?n yêu c?u c?p tài kho?n
  ??ng quên ?i?n ??a ch? email th?c c?a mình ?? Ban biên t?p ti?n liên
  l?c.


   Current date/time is Mon 25 Jun 2018 - 1:17