World Games™World Games™️
No.1 - Gaming | Never Old One
- Connecting World Games -


Contact:
legendofkiller206@yahoo.com
  Đây Là Bản Chỉ Dẫn Giờ Săn Boss Hoàng Kim Và Tọa Độ Boss Ra Đây

  Share
  avatar
  xlax1991
  [Level 1] Lính mới
  [Level 1] Lính mới

  Giới tính Giới tính : Female
  WG$ WG$ : 37

  Bài viết Đây Là Bản Chỉ Dẫn Giờ Săn Boss Hoàng Kim Và Tọa Độ Boss Ra Đây

  Post by xlax1991 on Tue 14 Apr 2009 - 12:59

  Boss Đại Hoàng Kim 7h30 tối:

  Boss phái nào thì hệ phái đó.
  Boss thành nào thì nhớ PT tại thành đó

  1.Gia Luật Tị Li:


  Boss phái : Thiên nhẫn.
  Xuất hiện : Sa Mạc Sơn Động Tầng 2 (215/201); Thất Đại Thành Thị
  Nhớ PT: Lâm An

  2. Hà Nhân Ngã:


  Boss phái : Cái Bang
  Xuất hiện : Trường Bạch Sơn nam ( Radom); Thất Đại Thành Thị.
  Nhớ PT: Phượng Tường

  3. Cổ Bách:


  Boss : Thiên Vương Bang.
  Xuất hiện : Sa Mạc Sơn Động Tầng 1 (195/205 ); Thất Đại Thành Thị
  Nhớ PT: Lâm An

  4.Tuyền Cơ Tử


  Boss : Côn Luân
  Xuất hiện : Mạc Cao Quật ( random tọa độ); Thất Đại Thành Thị
  Nhớ PT: Thành Đô

  5.Yến Hiểu Trái :


  Boss : Thúy Yên
  Xuất hiện : Phong Lăng Độ bờ Bắc (Vị trí Radom); Thất Đại Thành Thị
  Nhớ PT: Tây Sơn Thôn

  6.Huyền Giác :


  Boss : Thiếu Lâm
  Xuất hiện : Trường Bạch Sơn Bắc; Thất đại thành thị
  Nhớ PT: Biện Kinh

  Boss Đại Hoàng Kim 21h:

  7. Bạch Doanh Doanh:


  Boss : Ngũ Độc
  Địa điểm : Phong Lăng Độ ( Bắc ) Radom; Thất Đại Thành thị.
  Nhớ PT: Tây Sơn Thôn

  Boss Đại Hoàng Kim 23h:

  8.Hà Linh Phiêu:


  Boss :Nga MI
  Địa điểm : Ngã rẽ Kiếm Môn Quan ( Tây Nam Kiếm Các _ Thành Đô); Thất Đại Thành Thị
  Nhớ PT: Thành Đô

  9.Đường Bất Nhiễm


  Boss : Đường Môn
  Địa điểm : Phong Lăng Độ ( Nam ); Thất Đại Thành Thị
  Nhớ PT: Tương Dương

  10.Đạo Thanh Chân Nhân


  Boss :Võ Đang
  Địa điểm : Sa mạc đại biểu (Vị trí Radom); Thất Đại Thành Thị
  Nhớ PT: Lâm An

  Boss Tiểu Hoàng Kim : Xuất hiện tại 13 động. Xem tọa độ tại các động.

  1.Liễu Thanh Thanh :


  Boss : Đường Môn.
  Hệ : Mộc hoặc Kim
  Xuất hiện : Radom tại 13 động.

  2.Diệu Như


  Boss: Nga Mi
  Hệ : Kim
  Xuất hiện : Radom tại 13 động

  3.Trương Tông Chính :


  Boss :Võ Đang
  Hệ: Mộc, Kim
  Xuất hiện: Radom tại 13 động

  1.Bạch Thủy Động :
  Tương Dương > Ba Lăng huyện > Vũ Lăng Sơn> Bạch Thủy

  Khoản toạ độ xuất hiện boss:
  _210/188 => 205/190(đầu cổng)
  _208/195 => 212/195(Ngách 1)
  _203/194 => 201/197
  _209/200 => 213/200(Ngách 2)
  _199/201 => 200/204
  _202/207 => 205/207(gần Phục Lưu động)

  2.Phục Lưu Động :
  Tương Dương > Ba Lăng huyện > Vũ Lăng Sơn> Bạch Thủy> Phục Lưu

  Khoản toạ độ xuất hiện boss:
  197/199 => 192/200(đầu cổng)
  _198/196 => 188/192
  _189/179 => 193/175
  _185/187 => 189/186
  _206/184 => 200/181(gần Đào Hoa Nguyên)

  Khu 2 : Quanh Tỏa Vân:

  3.Kim Quang động :
  Phượng Tường > Hoàng Hà Nguyên Đầu >Kim Quang

  Khoản toạ độ xuất hiện boss:
  _209/200 => 208/198
  _202/195 => 199/195
  _213/182 => 212/188

  Nhớ PT: Phượng Tường

  4. Tỏa Vân động :
  Phượng Tường > Hoàng Hà Nguyên Đầu >Kim Quang> Tỏa Vân

  Khoản toạ độ xuất hiện boss:
  _175/198 => 178/203
  _193/198 => 197/202
  _201/209 => 209/203
  _200/211 => 199/215

  Nhớ PT: Phượng Tường

  5.Kinh Hoàng :
  Phượng Tường > Hoàng Hà Nguyên Đầu >Kim Quang> Kinh Hoàng

  Khoản toạ độ xuất hiện boss:
  -210/218 => 214/220
  _188/206 => 193/207
  _223/220 => 229/221
  _188/214 => 194/213
  Nhớ PT: Phượng Tường

  6. Thiên Tâm động :
  Biên Kinh > Phục ngưu Sơn > Thiên Tâm

  Khoản toạ độ xuất hiện boss:
  _221/191 => 209/194
  _206/183 => 202/197
  _198/182 => 195/186
  _188/197 => 203/198

  Nhớ PT: Dương Châu

  7. Kê Quán động :
  Biên Kinh > Phục ngưu Sơn > Thiên Tâm> Kê Quán

  Khoản toạ độ xuất hiện boss:
  _206/188 => 200/185
  _197/167 => 196/171(gần Phục Ngưu sơn đông)
  _213/176 => 216/172

  Nhớ PT: Dương Châu

  Khu 3 :Quanh La Tiêu Sơn
  Nhớ PT: Đại Lí

  8. Long Cung Động :
  Lâm An> Long Tuyền Thôn > La Tiêu sơn > Long Cung

  Khoản toạ độ xuất hiện boss:
  _188/185 => 189/188(đầu cổng)
  _186/198 => 192/197
  _213/197 => 203/197
  _224/187 => 227/196(cuối động

  9.Nghiệt Long Động :
  Lâm An > Long Tuyền thôn > La Tiêu sơn > Nghiệt Long

  Khoản toạ độ xuất hiện boss:
  _273/215 => 273/219(một cái ngách nhỏ bên trái, cuối màn hình)
  _204/201 => 209/202
  _239/194 => 242/197

  10. Ngọc hoa động
  Lâm An> Long Tuyền Thôn>La Tiêu Sơn>Lưỡng Thủy >Ngọc Hoa

  Khoản toạ độ xuất hiện boss:
  _202/215 => 200/210
  _172/199 => 182/195
  _191/179 => 198/179
  _218/203 => 216/196

  Khu 4: Quanh Bạch Vân
  Nhớ PT: Thành Đô

  11.Bạch Vân :
  Thành Đô > Thanh Thành Sơn > Bạch Vân

  Khoản toạ độ xuất hiện boss:
  _227/197 => 237/197
  _232/202 => 225/203
  _215/199 => 219/194

  12. Thần Tiên :
  Thành Đô > Thanh Thành Sơn > Thần tiên

  Khoản toạ độ xuất hiện boss:
  _227/192 => 237/197
  _232/202 => 226/202
  _198/200 => 202/200
  _204/199 => 205/203
  _202/210 => 224/209(cuối động)

  Khu 5 : Linh Cốc Động
  Dương Châu> Thục Cương Sơn> Linh Cốc Động

  Khoản toạ độ xuất hiện boss:
  _193/197 => 193/200
  _209/198 => 209/200
  _201/192 => 201/189

   Current date/time is Mon 28 May 2018 - 2:48