World Games™World Games™️
No.1 - Gaming | Never Old One
- Connecting World Games -


Contact:
legendofkiller206@yahoo.com
  Chinh Đồ: Giới thiệu Bang hội tổng đà tranh đoạt

  Share
  avatar
  zLp™
  [Founder] Người sáng lập
  [Founder] Người sáng lập

  Giới tính Giới tính : Male
  WG$ WG$ : 34390

  Bài viết Chinh Đồ: Giới thiệu Bang hội tổng đà tranh đoạt

  Post by zLp™ on Tue 28 Jul 2009 - 15:51

  Bang
  hội cả nước tập trung lại 1 nơi, chiến đấu vì danh dự. Khu trung lập
  thiết lập 7 tổng đà, lần lượt là: tổng đà Thái Sơn, tổng đà Hoa Sơn,
  Tổng đà Hằng sơn, Tổng đà Tung sơn, tổng đà Hành Sơn, Tổng đà Thục sơn,
  tổng đà Côn Luân. Bang chúng bang hội chiếm lĩnh được tổng đà có thể
  nhận được phần thưởng phong phú.

  Thời gian tranh đoạt tổng đà bang hội:
  Tổng đà tranh đoạt chiến mỗi tối 20:00 bắt đầu, mỗi ngày có 1 tổng đà bang hội có thể bị công chiếm.
  1. Tổng đà Thái Sơn Thứ hai có thể công chiếm
  2. Tổng đà Hoa Sơn Thứ tư có thể công chiếm
  3. Tổng đà Hằng Sơn Thứ sáu có thể công chiếm
  Làm thế nào chiếm lĩnh tổng đà:
  1. Mỗi ngày 20:00 bang hội tranh đoạt chiến chuẩn bị bắt đầu, tất cả
  người chơi đều có thể tiến vào tổng đà bang hội hôm đó có thể tranh
  đoạt.
  2. Khi bắt đầu, tổng đà không thuộc của bang nào, sau khi tranh đoạt
  chiến bắt đầu tất cả người chơi đều có quyền tiến vào tổng đà thuộc
  tổng đà tranh đoạt chiến.
  3. 1 bang hội chiếm lĩnh vật đại biểu trong vòng 30 phút, xem như chiếm
  lĩnh tổng đà thành công. Tranh đoạt chiến tự động kết thúc.
  4. Sau khi chiếm lĩnh tổng đà thành công, những bang hội khác hôm đó không thể tái chiếm.
  5. Trong tổng đà bang hội tranh đoạt chiếm sát địch nhân không tăng trị
  PK, sau khi tử vong cũng không rớt bất kỳ vật phẩm nào, còn có thể nhận
  được trị huân công.
  6. Sau khi tổng đà bị một bang nào đó chiếm lĩnh, tất cả thành viên của
  bang này đều có thể thông qua NPC “Tổng đà truyền tống sư” ở Khu tuyệt
  đối an toàn trong Hoàng thành – khu trung lập hoặc NPC “Tổng đà truyền
  tống sư” ở Vương thành tiến vào tổng đà bang mình chiếm lĩnh.
  1. Phần thưởng chiếm lĩnh tổng đà:
  a. Thành viên bang hội chiếm lĩnh tổng đà có thể thông qua NPC “tổng đà
  tạp hóa thương” trong tổng đà mua vật phẩm, chú ý: một số vật phẩm này
  đều là vật phẩm độc nhất vô nhị, không thể thông qua các shop vật phẩm
  khác để nhận được.
  b. Hồi thành thạch: có thể sử dụng 20 lần hồi thành, sử dụng hết tự động mất.
  c. Tùy cơ thạch: có thể sử dụng 100 lần tùy ý truyền tống, sử dụng hết tự động mất.
  d. Cường hóa thiên chi sinh mệnh: Mỗi lần sử dụng tăng thêm 4300 điểm máu, tiêu hao tối thiểu 200 điểm.
  e. Chấn thiên lôi: công kích chiến xa mỗi lần gây 750 điểm độ bền.
  f. Vật liệu duy tu: mỗi lần sử dụng hồi phục 2000 độ bền cho chiến xa.
  2.
  Bang hội chiếm lĩnh tổng đà có thể thông qua NPC truyền tống truyền
  tống đến các khu vực trọng yếu, tiết kiệm thời gian, sức lực rất thuận
  tiện.
  3. Mỗi ngày trong bản đồ tổng đà khu thu thập đều sẽ xuất hiện khu vực
  thu thập tài nguyên, thành viên bang hội chiếm lĩnh tổng đà có thể
  trong map khu vực thu thập của bản đồ tổng đà hoàn thành nhiệm vụ thu
  thập.
  4.
  Dưới tình huống tất cả bang hội đều có tổng đà, người chơi có thể ở chỗ
  NPC “tổng đà hộ vệ” trong tổng đà tiếp nhiệm vụ tuần tra, trong thời
  gian này sát chết “người chơi ngoại quốc” trong tổng đà (có thể người
  chơi khác đến tổng đà này làm nhiệm vụ thính khách, nhiệm vụ mới nhận
  trong bản đồ bang hội), trị huân công x2. Thời gian tiếp nhận nhiệm vụ
  tuần tra là 20: 00 – 24:00 của ngày tổng đà bị chiếm lĩnh, mỗi tuần chỉ
  có thể tiếp 1 lần.
  5. NPC tổng đà trưởng lão trong bang hội mỗi ngày sẽ phát bố nhiệm vụ
  bang hội. Sau khi hoàn thành, sẽ nhận được phần thưởng kinh nghiệm
  phong phú
  6. Tộc trưởng gia tộc có thể ở chỗ NPC “tả hộ pháp” nhận lấy quỹ gia
  tộc, bang chủ bang hội có thể ở chỗ NPC “tả hộ pháp” nhận lấy quỹ bang
  hội.


   Current date/time is Mon 18 Jun 2018 - 16:10