World Games™World Games™️
No.1 - Gaming | Never Old One
- Connecting World Games -


Contact:
legendofkiller206@yahoo.com
  Quy định mua đồ tại các shop

  Share
  avatar
  zLp™
  [Founder] Người sáng lập
  [Founder] Người sáng lập

  Giới tính Giới tính : Male
  WG$ WG$ : 34390

  Bài viết Quy định mua đồ tại các shop

  Post by zLp™ on Sun 5 Jul 2009 - 16:32

  Quy định mua đồ tại các shop

  - Đã mua rồi miễn hoàn lại tiền
  - Số tiền bán lại = 1/2 số tiền mua
  - Không spam nhãm
  - Mua tối đa 8 món (3 món tại inventory & 5 món tại asset).Muốn mua món khác phải bán món cũ
  - Inventory: Vật chính.Luôn hiện trong profile mỗi bài viết
  - Asset: Vật phụ.Luôn hiện trong profile khi bạn xem profile của mình hoặc của người khác

  Bạn muốn mua 1 món đồ thì làm đơn như sau (reply tại topic shop) :

  ID của bạn: .....................
  Tên món đồ cần mua: .....................
  Số lượng: .............................
  Inventory: ........................... (max 3)
  Asset: ........................... (max 5)
  (Nếu mua 2 món trở lên thì bạn lập lại như sau :
  Tên món đồ cần mua: .....................
  Số lượng: .............................
  Tên món đồ cần mua: .....................
  Số lượng: .............................
  ...etc....etc..............)


  Vi phạm sẽ bị trừ WG$ tùy theo mức độ


   Current date/time is Sun 22 Jul 2018 - 15:48