World Games™World Games™️
No.1 - Gaming | Never Old One
- Connecting World Games -


Contact:
legendofkiller206@yahoo.com
  các lệnh trong CS giúp tăng Tốc đồ họa (fps v.v. )

  Share
  avatar
  zLp™
  [Founder] Người sáng lập
  [Founder] Người sáng lập

  Giới tính Giới tính : Male
  WG$ WG$ : 34390

  Bài viết các lệnh trong CS giúp tăng Tốc đồ họa (fps v.v. )

  Post by zLp™ on Sun 21 Jun 2009 - 6:27

  mọi người vẫn thường nghĩ cs 1.6 chỉ hỗ trợ tối đa 100fps ?? nếu biết
  cách giảm quality và tăng performance thì cs 1.6 có thể chạy được
  200fps ( xin lưu ý là 2 khái niệm fps và hezt của monitor hoàn toàn
  khác nhau và ko dính dáng gì đến nhau )

  hãy thử và bất ngờ

  sau đây là các lệnh giúp optimize cho cs mà ko phải ai cũng biết , tức
  là giảm chất lượng hình ảnh cho khả năng chạy nhanh hơn mượt mà hơn

  Launch commands listh

  Here's a little list that will probably help more than one gamer.
  Please note that some commands are forbidden in certain leagues!

  Adding these to your CS link or in Steam (my games > right click on CS > Properties)
  -console (add console)
  -nojoy (remove joystick support, gives more ram)
  -noipx (removing LAN options, gives more ram)
  -noforcemparms -noforcemaccel -noforcemspd (disable mouse acceleration)
  -dev (removing 100fps limit *STEAM ONLY*)
  -heapsize (gives CS memory, set it by kbytes, example; i have 384mb of ram so i used:
  -heapsize 300000 (it tells cs to use 300mb of ram as cache for CS) , set it to 60-80% of your total ram, help's alot in 1.6)

  Sensitivity:

  CS is not Quake or UT, you dont need high sensitivity, you dont have
  rockets and plasma rifles, also CS has a great sound engine so you dont
  need to make some "FAST" moves. Getting used to low sensitivity will
  improve your aiming, lower your sensitivity by 0.5 every week, and you
  may see improvements, it also depents on your mouse and options,
  personally im using 2.5 because i have ie. Lower sensitivity is better,
  so get used to it.

  Config commands:

  disable voicecomm (we got team-speak, ventrilo, why hear these 10 year old kids yelling?)
  voice_scale "0"
  voice_enable "0"
  voice_modenable "0"
  sv_voiceenable "0"
  voice_forcemicrecord "0"

  disable EAX (gets more FPS)
  s_eax "0"

  disable A3D (not allowed in CPLS)
  s_a3d "0"

  sound delay (after you turned off Sound acceleration, or random sound delays)
  _snd_mixahead "0" or "0.1"

  Connection (Optimal Settings):

  rate "25000"
  cl_updaterate "100"
  cl_cmdrate "100"
  cl_lc "1"
  cl_lw "1"
  ex_interp "0.1"

  if you have lags with the optimal settings try these values:
  rate "7500-10000"
  cl_updaterate "20"
  cl_cmdrate "30"

  1.5/1.6 Graphic Tweaks (get more fps):

  gl_cull "1"
  gl_keeptjunctions "0"
  gl_texsort "0"
  gl_palette_tex "1"
  r_norefresh "0"
  gl_round_down "3"
  gl_picmip "2"
  gl_playermip "2"
  gl_ztrick "1"
  gl_texturemode "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST"
  viewsize "120"
  brightness "1"
  gamma "3"
  fastsprites "0"
  fps_max "200"
  max_shells "0"
  cl_corpsestay "0"
  max_smokepuffs "0"
  mp_decals "0"
  d_spriteskip "0"
  cl_himodels "0"
  model "gordon"
  topcolor "30"
  bottomcolor "6"
  cl_minmodels "1"
  cl_weather "0"
  gl_affinemodels "1"
  gl_alphamin "0.25"
  gl_clear "0"
  gl_dither "1"
  gl_flipmatrix "0"
  gl_flashblend "0"
  gl_lightholes "0"
  developer "1"
  r_dynamic "0"
  r_novis "0"
  r_traceglow "1"
  r_wateralpha "1"
  r_mirroralpha "0"
  r_bmodelhighfrac "5.0"
  r_lightmap "0"
  gl_max_size "128" (16/32/64/128/256) (less size less quality and more performance) khi
  dùng lệnh này với giá trị 16 thì có thể đạt 200fps :X :X còn 200fps có
  ổn định hay ko thì còn tùy vào sức chịu đựng của VGA nhà bạn

  precache "1"

  USB Mouse or PS/2 Mouse (if your mouse supports USB USE IT:

  m_filter "0" for USB
  m_filter "1" for PS/2

  Zoom Sensitivity (fixed in 1.6, but you still can change it):

  zoom_sensitivity_ratio "1-3" (i using 1.6)

  disable ATI Truform:

  ati_npatch "0"
  ati_subdiv "0"

  Enable MMX

  r_mmx "1"

  Right or Left Hand:

  cl_righthand (1 is right hand, 0 is left hand)

  Disable AutoWeaponSwitch:

  _cl_autowepswitch "0"

  Used to old cs versions? Want the old crosshair? This is for you:

  cl_dynamiccrosshair "0"

  Remove the lame new gui menus:

  setinfo _vgui_menus "0"

  Add these scripts to your autoexec.cfg or userconfig.cfg:

  //Hand Switch Script
  alias "LH" "echo - Left Hand Selected -; cl_righthand 0; bind h RH"
  alias "RH" "echo - Right Hand Selected -; cl_righthand 1; bind h LH"

  Sick of holding shift key to walk? Add this to your autoexec.cfg:

  //Walk/Run Script
  alias "walk" "echo - Walk Selected -; +speed; bind SHIFT run"
  alias "run" "echo - Run Selected -; -speed; bind SHIFT walk"

  Advanced Graphic Commands:

  1 - enable
  0 - disable

  -Control the blood, disable it to get more performance. But who doesnt like blood?

  violence_ablood
  violence_hblood

  -Control the gibs, disable to get more performance

  violence_agibs
  violence_hgibs

  -Control the ATI Trufrom, disable to get a big fps improvement, enable for more quality

  ati_npatch "0"
  ati_subdiv "0"

  -Disabling it will make the game render everything, even objects you dont see, only crazy people will disable it.

  gl_cull

  -Enabling this will make sure you wont see any crashes and/or 3d bugs, disable it for more FPS

  gl_keeptjunctions

  -Multi texturing, disable it only on old 3d cards

  gl_texsort

  -MMX, enable to improve performance

  r_mmx

  -Joystick, disable for more ram and to improve performance

  joystick

  -disable dither only if you have a really good computer, enable for more performance improvement

  gl_dither

  -Enable for more model quality, disable for more performance-

  gl_smoothmodels

  -Vsync, enable to limit the fps into your refresh rate, disable for highest fps

  vid_wait

  -Lightholes, disable for a little performance gain-

  gl_lightholes

  -Enable to see some objects like 1337 sunglasses and stuff like that, disable for more performance

  r_mirroralpha

  -Precaching, disable if you have 64mb or less, enable if you have 64mb or more, improves performance

  precache

  -Enable or disable the rain in aztec

  cl_weather

  -Loading only 2 models, SAS and 1337, enable for big performance gain, disable to see all the models

  cl_minmodels

  -Round down, set value from 0-4 , the lower the number the higher the quality, higher number equals more performance

  gl_round_down

  -Map quality, set value from 0-2, lower number equals more quality, higher number equals more performance

  gl_picmip

  -Player model quality, set value from 0-2, lower number equals more quality, higher number equals more performance

  gl_playermip

  -Texture size, values are: 16,32,64,128,256,512,1024 (default is 128), lower value means less quality and more performance

  gl_max_size

  -Texture Quality (for Direct3D Trilinear bring more performance, and for OpenGL Brilinear bring more perormence) values

  GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR (Trilinear, high quality)
  GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST (Trilinear, low quality)
  GL_NEAREST_MIPMAP_LINEAR (Bilinear, high quality)
  GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST (Bilinear, high quality)

  gl_texturemode

  Example:

  gl_texturemode "GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST"

  -Fastsprites, control explosions and stuff like that, set value from
  0-2, lower number equals more quality, higher number equals more
  performance

  fastsprites

  That's all folks! Enjoy!
  (Credits @ CS Goodies)


  sưu tầm  những dòng đánh dấu là những lệnh quan trọng nên xài

  avatar
  Hattori Heiji
  [Level 2] Thành viên
  [Level 2] Thành viên

  Giới tính Giới tính : Male
  WG$ WG$ : 4932

  Bài viết Re: các lệnh trong CS giúp tăng Tốc đồ họa (fps v.v. )

  Post by Hattori Heiji on Sun 12 Jul 2009 - 12:06

  Anh ơi em dốt đặc tiếng anh chỉ hiểu qua loa mấy cái command thui ~;>

   Current date/time is Fri 25 May 2018 - 23:34